Söndag 26 april är det promenadens dag. Det finns knappast någon enklare rörelseform än just att promenera. Promenaden är tillgänglig för oss bara vi tar oss ut genom dörren. När vi promenerar får vi skonsam rörelse samtidigt som vi får det viktiga dagsljuset om vi går medan det är ljust. Att komma ut och röra oss ger ofta en ökad känsla av energi direkt.

Det finns nog ingen som har missat att fysisk aktivitet är viktig för vår fysiska hälsa men daglig rörelse är lika viktig för vår psykiska hälsa. 20 minuters måttlig träning har i studier visat sig ge 30 procents minskad risk att drabbas av depression. Daglig rörelse ökar även volymen på det område i våra hjärnor som fungerar som kopplingsstation för våra minnen.

Fysisk aktivitet hjälper oss att bilda hjärnceller och att förbättra vår kognitiva funktion. Våra hjärnor krymper när vi blir äldre och mest krymper hippocampus som är vårt minnescentrum. Studier har visat att om man konditionstränar i form av snabba promenader tre gånger i veckan 45 minuter så ökar hippocampus i omfång och våra hjärnor blir på så vis yngre.

Regelbunden träning i form av promenader frigör tillväxtfaktorn BDNF (Brain-Derived-Neutrophic-Factor) som hjälper våra nervceller att växa och skapa nya kopplingar. Daglig fysisk aktivitet minskar även risken att utveckla demens.

Vi blir också mer kreativa när vi rör på oss. Test har visat att man presterar bättre på kreativitetstest efter att man rört på sig. Denna effekt sitter dock bara i några timmar efter att man rört på sig. Så att ta en promenad om man kört fast i en uppgift eller att ha gå-möten kan leda till att man lättare hittar nya kreativa lösningar. Vi har vanligtvis bättre samtal när vi är i rörelse.

Metabol ohälsa är ett stort hot mot folkhälsan. Regelbunden måttligt intensiv fysisk aktivitet i minst 30 minuter 5-7 dagar i veckan rekommenderas för att förebygga och behandla metabolt syndrom. En daglig halvtimmes snabb promenad räcker långt för att bidra till metabol hälsa.

Vi somnar lättare och sover mer djupsömn om vi har rört på oss under dagen. När vi är ute i dagsljus så får vi en ökad produktion av serotonin som är viktigt för vårt psykiska mående. Serotonin ombildas vid dagens slut till melatonin som är vårt sömnhormon.

Daglig rörelse kan också fungera som viktig återhämtning och därmed minska stress. Enligt en undersökning så är en skogspromenad det som de allra flesta av oss helst rekommenderar en vän som hamnat i utmattning. En riktigt återhämtande promenad får vi om vi promenerar i dagsljus, allra helst i medveten närvaro, vilket betyder att vi är medveten om det vi upplever med hjälp av våra sinnen: Vad vi kan se omkring oss, vilka ljud vi hör, dofter och hur det känns i vår kropp när vi rör oss.

Hur ser din relation ut till promenader? Har du tillräckligt med rörelse i ditt liv? Får du tillräckligt med dagsljus? Har du testat att promenera med medveten närvaro? Varför inte gå ut på en återhämtade skön promenad idag.