fbpx

Peak Performance

Det här är tjänsten  för dig som behöver prestera på topp. Det kan handla om personer som är aktiva inom elitidrott eller har ett krävande jobb eller en livssituation som kräver att du kan prestera på topp. Tjänsten vänder sig även till personer som vill vill öka sin förmåga till fokus och effektivitet. Det är också en bra tjänst för dig som vill förebygga ohälsa i framtiden. Tjänsten syftar till att öka balans i livet och till att öka ditt mentala fokus för att bättre kunna jobba effektivt mot dina mål. Vi genomför och analyserar flera olika tester som vi kommer överens om, förslag på tester är:

DNA-Analyser exempelvis i form av DNA-LIFE, vilket innehåller DNA- analys av hälsa, kosthållning, sport samt hjärnhälsa (DNA-Health, DNA- Diet, DNA-Sport). Du får DNA- markörer för: Fettmetabolism, metylering, avgiftningsförmåga, inflammation, oxidativ stress, benhälsa, insulinkänslighet samt vilken prioritet olika områden har för dig. Du får även markörer för järnöverskott, laktosintolerans, koffeinkänslighet, saltkänslighet mm. DNA-Sport ger dig markörer som påverkar mottagligheten i din träning och prestation. Det inkluderar information om din mjukvävnad, benstomme, skadebenägenhet. Samt markörer för inflammation, oxidativ stress, syresättning, energiproduktion i vila och under träning. DNA-Sport ger dig möjlighet att identifiera genetiska styrkor och svagheter och hur du adresserar dessa med rätt träning och energiintag.

Organix Comprehensive, i detta test får du en bra bild av av din metabolism och din funktionella näringsstatus: Fettsyremetabolism, kolhydratmetabolism, energiproduktion på mitokondrienivå (citron-syra cykeln), b-vitamin markörer, neurotransmittormetabolism, oxidativ stress & antioxidanter, detoxifieringsmarkörer, markörer för bakterie och jästprocesser. I anslutning till denna analys får du förslag på näringsämnen och tillskott som kan rätta till eventuella näringsobalanser.

I den mycket omfattande blodanalysen får du värden på 43 hälsomarkörer inom områdena: Hjärt/kärlhälsa, diabetes, blodstataus, vitaminer & mineraler, sköldkörteln, lever, njurar, CRP (inflammation). Denna utredning ger förutsättningar och kunskaper för en individualiserad optimering och prevention utifrån många viktiga hälsomarkörer.

 • Kunskap om viktiga livsstilsfaktorer
 • Stor Hälsoenkät
 • Min Hälsoplan
 • Livshjulet
 • Hälsohjulet
 • Kost- & Livsstilsdagbok
 • Mental Fitness
 • Introduktion och tips på hur du använder meditation & Fokusträning
 • Analys av gentester.
 • Analys av Organix Comprehensive,
 • Blodanalys av 43 olika markörer inklusive läkarkommentar
 • Individualiserade råd vad gäller livsstil, kost och näring baserade på dina testresultat.

Pris:

Inledande samtal 120 minuter: 3900kr

Uppföljande samtal, vanligtvis 4-6 veckor efter det inledande samtalet,120 minuter, återgivning av testresultat och analys 3900kr

Uppföljande samtal, 60 minuter: 1950 kr

exklusive tester, App för mental träning samt eventuella kosttillskott

Organix Comprehensive €365,00

DNA-LIFE € 429:00

Blodanalys: Werlabs Hälsokontroll XL Plus, 43 hälsomarkörer: 1995kr