fbpx

Om Hälsoutvecklarna

Hälsoutvecklarna är en psykologmottagning med inriktning mot hälsa och livsstil som drivs av Bodil Leijonklo och Petri Partanen. Mottagningen ligger i centrala Östersund, men vi tar emot patienter från hela landet. Vid behov sker konsultation digitalt.

Bodil Leijonklo

Bodil Leijonklo är leg psykolog, leg kbt-psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi, med en vidareutbildning i funktionsmedicin. Hon har lång erfarenhet av arbete med att stötta människor i deras önskan att utvecklas och till en bättre psykisk och fysisk hälsa och ökat välmående. Hon träffat patienter både på mottagningen i Östersund och digitalt. Bodil har utöver detta bland annat utbildat sig i MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) i Tyskland, I CFT (Compassionfokuserad terapi) i England och i DNA-analyser i USA. Bodil är författare till boken Hälsokoden – så får du ökad energi och livsglädje.

Läs mer om boken här: https://www.forlagetkompass.se/recensioner/

Petri Partanen, PhD

Petri Partanen är leg. psykolog och doktorerad i psykologi. I Hälsoutvecklarna bidrar Petri med sin forskarkompetens för att utvärdera och utveckla verksamheten, följa upp effekter av insatser, och förankra arbetet i vetenskaplig grund utifrån senaste rönen inom det hälsovetenskapliga och tvärvetenskapliga området. Petri är medlem i Sveriges Psykologförbund och ordförande i Vetenskapliga Rådet.

Så går den Funktionsmedicinska utredningen till

Efter att du tagit kontakt med Hälsoutvecklarna och fått tid för ett nybesök så kommer du att få omfattande hälsoformulär via e-post som du ombeds fylla i noggrant och skicka in i god tid innan första samtalet. Formulären berör dina främsta besvär och viktigaste hälsomål, din hälso- och sjukdomshistoria, din livsstil (kost, träning, stress, sömn, social situation), samt din ”tidslinje” (viktiga hälsorelaterade händelser i kronologisk ordning). Bodil kommer på så vis att vara väl inläst inför nybesöket.

Första samtalet – Nybesök

Under nybesöket går vi igenom de viktigaste livshändelserna som rör din hälsa. Frågor som kan vara bra att ha tänkt igenom är: När var du senast frisk? Vad kan ha utlöst dina besvär? Hur har din mage-tarmhälsa sett ut över tid? Finns det stressande livshändelser? Hur ser din stressbelastning ut? Hur fungerar din sömn? Hur har du det med dina relationer?

Vi skapar oss tillsammans en bild av nuläget och bestämmer hur vi ska prioritera och vilka mål och tidsplaner som är realistiska. Vi går igenom de olika prover som ska tas. Det kan handla t ex om ämnesomsättningsprocesser och näringsstatus, födoämnesöverkänslighet, organiska syror, gentester och avföringsprover, m.m. Vii vill ha en så bred och djup förståelse som möjligt av bidragande orsaker till dina problem. I funktionsmedicin fokuseras ofta på att säkerställa att mage-tarm-systemet fungerar tillfredsställande då det ofta påverkar de övriga systemen.

Andra samtalet – Behandlingsplan

Efter att vi har fått provsvar från den funktionsmedicinska provtagningen , dvs 4-8 veckor efter nybesöket, kommer du för ett andra samtal. Då går vi igenom provsvaren och vilken bedömning som görs leder oss sedan vidare i behandlingen. Vi enas om en behandlingsplan som kan innebära kostplan, kosttillskott och livsstilsråd samt behandling av eventuella avvikelser som kommit fram via testerna. Det kan till exempel handla om överväxt av bakterier eller andra brister i matsmältningsprocesser.

Återbesök

Efter att vi gått igenom behandlingsplanen så följer vi upp med återbesök ca en gång i månaden. Du följer din behandlingsplan och ser förhoppningsvis stora förbättringar i ditt tillstånd. Vi anpassar planen efter hur det går för dig och vi kan behöva göra uppföljande provtagning för att följa processen.

 

Allmänna villkor

Vi jobbar under Hälso- och sjukvårdslagen. Vi för journal och omfattas av sjukvårdssekretess i enlighet med gällande lagstiftning. Patienters personuppgifter behandlas enligt EU:s dataskyddsförordning (GDPR) och patientdatalagen.

Prispolicy och betalning

Hälsoutvecklarna är en privat mottagning som jobbar för din hälsa helt utan subventioner från samhället. Att jobba enligt den funktionsmedicinska modellen skiljer sig i grunden från vanlig sjukvård. Denna typ av hälsovård är tidskrävande och som funktionsmedicinsk behandlare så utvärderar man funktioner i komplexa system och analyserar resultat. Därefter sätter man ihop ett program som är avpassat för varje individs unika behov. I dagsläget måste patienten stå för hela kostnaden. Många ser dock detta som en investering i sig själv och den egna hälsan.

Om taxa och kostnader

Se prisuppgifter under respektive tjänst.

Om du inte har ekonomiska möjligheter att investera i din egen hälsa genom att boka våra tjänster i dagsläget så bjuder Bodil på mycket kunskap i bloggen. Det finns även prisvärda utbildningspaket att köpa under rubriken Hälsokurser i menyn.

Företag och försäkringsbolag är välkomna att höra av sig för offert.

Avbokningspolicy

 Kostnadsfri avbokning sker senast 48 timmar före besöket.

Avbokning senare än 48 timmar före besöket debiteras med halva priset av besökspriset.