Vare sig vi vill det eller inte så blir vi alla äldre för var dag som går. Att vi åldras är inte något vi kan förhindra och därför gör vi bäst i att acceptera det. Men behöver åldrande per automatik innebära att vi blir sjuka, ofärdiga och ensamma?

Den 1:a oktober varje år är det den Internationella dagen för äldre som är instiftad av FN för att uppmärksamma äldre människors livsvillkor. Jag kommer i anslutning till detta datum att publicera ett antal inlägg utifrån några olika områden som rör hälsa hos våra äldre. Detta år har äldre människors hälsa och välmående även hamnat i fokus på grund av den rådande pandemin. De äldre har tvingats isolera sig och vi har inte kunnat skydda de äldre på våra äldreboenden från risken att utsättas för smitta. Den första oktober hävs besöksförbuden på våra äldreboenden då man idag bedömer att det är av största vikt för våra äldre att få ha kontakt med sina nära och kära för att de ska må bra.

Vi kan många gånger påverka mer än vi vanligtvis tror vad gäller vår hälsa med hjälp av vår livsstil. En aktiv hälsomedveten 70-åringar kan vara i bättre form än en inaktiv person i 40-årsåldern som inte månar om sin hälsa. Det vi vet är att vår befolkning blir allt äldre och vi idag behöver fundera över hur vi får ett så hälsosamt och friskt åldrande som möjligt. Det är förstås stor skillnad mellan en aktiv och frisk pensionär i 70-årsåldern och en äldre sjuklig människa som tappat många av sina tidigare förmågor.

Vi lever allt längre men vi har också fler år med långvarig ohälsa. De olika inflammatoriska tillstånden ökar kraftigt, vi har över två miljoner människor i Sverige är drabbade av hjärt-kärlsjukdom. Närmare en halv miljon är diagnostiserade med diabetes och man beräknar att så många som 1,5 miljoner har prediabetes som är ett förstadium till diabetes. Alzheimers och andra demenssjukdomar ökar kraftigt. Det som alla dessa tillstånd har gemensamt är att de är inflammatoriska tillstånd. Hört talas om begreppet “inflamm-aging”? Inflamm-aging är kopplat till kroniska låggradiga inflammatoriska tillstånd som många gånger ökar med åldern. Så allt som minskar risken för inflammation minskar risken för att vi ska drabbas av ohälsa. Läs gärna tidigare inlägg om inflammation här: https://xn--hlsoutvecklarna-0kb.se/sa-lever-du-antiinflammatoriskt/ och här: https://xn--hlsoutvecklarna-0kb.se/kronisk-inflammation/

Ett hälsosamt åldrande gynnar framförallt oss som individer, då vi med en god hälsa har bättre förutsättningar för att få fler friskare år i våra liv vilket ger oss möjlighet att fortsätta vara aktiva och fortsätta göra sådant som vi uppskattar. En friskare befolkning är också värdefullt för oss som samhälle då förebyggande friskvård gynnar vår samhällsekonomi.

Vi har olika genetisk sårbarhet för att utveckla inflammatoriska sjukdomar men vi vet idag att livsstilen påverkar oss mer än våra gener. Vissa föds med gener som gör att de kan leva lite hur som helst och ändå vara friska långt upp i åren. Men de är få till antalet. De allra flesta av oss måste tänka på hur vi lever om vi vill minska risken för sjukdom. Och vår västerländska livsstil innebär lätt hög grad av processad mat, mycket stillasittande, stress och för lite sömn. Vi är också ett av det mest individualistiska och ensammaste folken i världen vilket är en risk i sig.

Ingen väljer att utveckla ohälsa och vi vill alla såklart må så bra som möjligt långt upp i åren. Men vi vet kanske inte alltid hur. Jag ska i en serie inlägg ta upp några viktiga faktorer för ett hälsosamt åldrande. Missa inte nästa inlägg som kommer att handla om psykisk hälsa och välmående hos våra äldre.

Om du vill läsa mer om mig som skriver denna blogg kan du göra det här: https://www.forlagetkompass.se/bodil-leijonklo/

Dela gärna!

Anmäl dig även gärna (om du ännu inte gjort det) till mitt kostnadsfria inspirationsbrev om du vill fortsätta läsa det jag skriver! Det gör du genom att scrolla längst ner på sidan och fylla i ditt namn och din mailadress.