fbpx

Funktionsmedicinsk utredning

Denna utredning passar dig om du har en långvarig ohälsa som du vill utreda från grunden.  Det kan handla om kronisk trötthet, utmattningssyndrom, depression, ångest, kognitiva nedsättningar, stressrelaterad ohälsa, fibromyalgi, led-och muskelbesvär, allergier och astma, sköldkörtelbesvär, autoimmuna sjukdomar, reumatiska sjukdomar mm. Vi skräddarsyr utredningen efter dina behov och önskemål. Efter det inledande samtalet kommer vi överens om vilka tester som ska ingå i analysen. Patienter som väljer att göra denna utredning är oftast ordentligt utredda i den traditionella vården innan utredningen påbörjas.

Denna utredning har fokus på din mag- och tarmhälsa. En god mag- och tarmhälsa är grundläggande för vår hälsa. I utredningen analyseras både tunntarmen och tjocktarmens fungerande samt analys av födoämnesöverkänsligheter. Tester som kan analyseras är: CSAP x 2/Parasitology, IPA, H-Pylori, SIBO–test, födoämnesintolerans av typ IGG, Organix Comprehensive, DNA-Health samt en omfattande blodanalys med läkarkommentar.

I CSAP får du får en bra bild av hur din bakterieflora ser ut både vad gäller fördelaktig, obalanserad samt eventuella skadliga bakterier. Du får även en bild av om det finns överväxt av jästsvamp eller parasiter. Du får vidare värden på matsmältning och upptag, inflammation, immunologi (secretoriskt IgA), kortkedjiga fettsyror samt hälsomarkörer för tjocktarmen.

I IPA- testet får du en uppfattning om hur tät din tarm är, detta kan indikera intestinal hyper permiabilitet/ barriärskada. H-Pylori-testet undersöker om du är bärare av bakterien Helikobacter Pylori, den bakterien som bland annat kan leda till magsår.

I denna utredning ingår oftast ett test för SIBO (small intestinal bacterial overgroth). Detta test mäter om det finns överväxt av bakterier i tunntarmen. En sådan överväxt kan påverka din hälsa negativt på en mängd olika sätt (dåligt upptag av näringsämnen, barriärskada och i och med det inflammatoriska processer som kan ge en mängd olika symtom).

I denna utredning är det även bra att analysera om du har IGG antikroppar mot olika livsmedel. IGG antikroppar handlar om mer långsamma överkänslighetsreaktioner som kan påverka din hälsa negativt på en mängs olika sätt. Dessa reaktioner är ofta kopplade till en barriärskada i tarmen. Åtgärden blir ett protokoll för uteslutande av livsmedel som du är överkänslig emot i kombination med ett protokoll för läkning av tarmslemhinnan.

Ett annat viktigt grundtest är: Organix Comprehensive. Här får du en bra bild av din metabolism och din funktionella näringsstatus: Fettsyremetabolism, kolhydratmetabolism, energiproduktion (citron-syra cykeln), b-vitamin markörer, neurotransmittormetabolism, oxidativ stress & antioxidanter, detoxifieringsmarkörer, föreningar kopplade till bakterie och jäst processer. I anslutning till denna tjänst får du förslag på näringsämnen och tillskott som kan rätta till eventuella näringsobalanser.

Vi har även möjlighet att titta på viktiga DNA-markörer genom att analysera DNA-Health. I detta test får du viktiga DNA- markörer för: Fettmetabolism, metylering, Avgiftningsförmåga, Inflammation, Oxidativ stress, Benhälsa, Insulinkänslighet. samt vilken prioritet olika områden har för dig. Du får även markörer för järnöverskott, laktosintolerans, koffeinkänslighet, saltkänslighet mm.

Det ät även bra att göra en mycket  omfattande blodanalys. Du får då värden på 43 hälsomarkörer inom områdena: Hjärta/kärl, diabetes, blodstatus, vitaminer & mineraler, sköldkörteln, levern, njurar, CRP (inflammation), för män mäts även PSA (prostata). Du får även en personlig läkarkommentar.

 • Stor Hälsoenkät
 • Min Hälsoplan
 • Livshjulet
 • Hälsohjulet
 • Analys av de valda testerna, exempelvis : CSAP X 2/Parasitology, IPA, H-Pylori, SIBO-Lactulos, Födoämnesöverkänslighet (IGG), Organix Comprehensive, DNA-Health, blodanalys, läkarkommentar.
 • Återgivning
 • Individualiserad behandlingsplan baserad på analysen av samtliga tester
 • Individualiserade råd vad gäller vitaminer, mineraler, aminosyror och proteiner.
 • Individualiserade råd gällande kosthållning
 • Behandlingsupplägg bestående av olika protokoll baserat på vad utredningen visar.
 • Uppföljning vid tre tillfällen efter återgivningen.

Pris:

Inledande samtal 120 minuter samt inläsning på ifyllda formulär: 3900 kr

Återgivningssamtal 120 minuter. 3900kr. I detta samtal går vi igenom resultat och analys av de tester som gjorts och lägger upp behandlingsplan. Detta samtal sker vanligen 4-6 veckor efter det inledande samtalet då vi behöver vänta in resultatet av testerna.

Uppföljande samtal 60 minuter, 1950kr. Ungefär en gång i månaden för att följa behandlingen.

Pris på tester: Dessa priser anges i euros och betalas direkt till Nordic labs efter att vi lagt upp er som patient och gjort beställningen av testerna. Testerna skickas ut när betalning skett. De flesta testerna kan patienten själv göra hemma och skicka till labbet med hjälp av DHL. Blodanalysen tas på hälsocentralen.

Paket av testerna: SIBO W. Lactulose / CSAPx2 / Organix Comprehensive  €845

Tillägg till CSAP: Parasitology X 2 (Px2) €105,00

IgG Food Antibodies, pris från  €195,00

DNA-Health €225:00

Blodanalys. Werlabs, Hälsokontroll XL Plus 1995kr