fbpx

Genanalyser

Genanalyser är ett fantastiskt verktyg i att individualisera hälsoinsatser. Vi människor har både fasta och påverkbara gener. De fasta generna är sådana som vi inte kan ändra såsom exempelvis ögonfärg, benstomme och vissa mutationer.  De påverkbara generna är sådana vi kan påverka med vår livsstil. Det vi mäter i våra gentest är sådana gener som vi i hög grad kan påverka med vår livsstil, så kallade “Low Penetrance”-gener. Vår genetiska predisponering tillsammans med den miljö som våra gener befinner sig i, exempelvis: vilken kost vi äter, sömn, stress och miljögifter mm avgör vilka gener som slås av eller på, det vill säga vilka gener som uttrycks. Detta område kallar vi för epigenetik. Kunskap om vilka områden man har en ökad sårbarhet inom ger kraft, motivation och riktning till viktiga livsstilsförändringar.

 

Rätt livsstil utifrån dina gener

Denna tjänst är för dig som vill ha kunskap om hur du med hjälp av din livsstil kan påverka din hälsa. I denna tjänst genomför och analyseras testet DNA-Health. Du får en genomgång av de viktigaste DNA-markörerna kopplade till din hälsa. Utredningen ger ledtrådar till vilken livsstil som är bäst anpassad utifrån just din genetik. Du får svar på hur du kan äta rätt utifrån dina gener. Du får förslag på vad som är viktigt att tänka på vad gäller din livsstil kopplad till just din DNA-profil. Det handlar om vilken kost som passar dig bäst, vilken din genetiska förutsättning är till fettmetabolism, metylering, avgiftning, inflammation, oxidativ stress, benhälsa, insulinkänslighet, järnöverbelastning, laktosintolerans, koffeinkänslighet, balans omega-3 och omega-6, saltkänslighet, upplevelse av bittra smaker samt alkoholmetabolism.

I tjänsten ingår testet DNA-Health samt en genomgång av testet och vilka som är just dina prioriterade områden. Återkoppling cirka 60 minuter. Du får:

  • Analys av viktiga hälsomarkörer kopplat till DNA-Health
  • Individualiserade råd kopplat till analysen av DNA-Health

Pris 2900kr exklusive test (DNA-Health €225,00)

DNA-Health and Mind

En DNA-utredning som belyser både genetik kopplad till många olika hälsomarkörer och till hjärnans sjukdomar.  Du får förslag på vad som är viktigt att tänka på vad gäller din livsstil kopplad till just din DNA-profil. Det handlar om vilken kost som passar dig bäst, vilken din genetiska förutsättning är till fettmetabolism, metylering, avgiftning, inflammation, oxidativ stress, benhälsa, insulinkänslighet, järnöverbelastning, laktosintolerans, koffeinkänslighet, balans omega-3 och omega-6, saltkänslighet, upplevelse av bittra smaker samt alkoholmetabolism. Du får markörer för kognitivt degenerativa sjukdomar, mood-disorders (depression, bipolär sjukdom, ångestsyndrom & posttraumatiskt stressyndrom) samt till risk för beroendetillstånd – risk för alkohol-, nikotin-, cannabis- & opiatberoende, hetsätning och risktagande beteende. Återkoppling 90 minuter. Du får:

  • Analys av viktiga markörer kopplade till DNA-Health och DNA-Mind
  • Induvidualiserade råd kopplade till ovanstående analys

Pris 3900kr exklusive test (DNA-Health och DNA-Mind, €350,00)

 

DNA-Life

Denna tjänst är för dig som är intresserad av att få en mängd olika DNA-markörer. I denna tjänst ingår en omfattande DNA-analys gällande många markörer som påverkar vår hälsa över livet tillsammans med våra livsstilsval. Denna tjänst är en toppmodern analys för en individualiserad hälsovård. I DNA-Life ingår DNA-Health, DNA-Diet, DNA-Sport, DNA-Mind. Denna utredning ger insikt i relevant biokemi och möjliga livsstilsinterventioner som är önskvärda för att optimera personens hälsa. Återgivning 120minuter. Du får:

  • Analys av testen: DNA-Health, DNA-Diet, DNA-Sport & DNA-Mind
  • Individualiserade råd kopplade till ovanstående test

Pris 4900kr exklusive test (DNA-Health, DNA-Diet, DNA-Sport & DNA-Mind €429,00)