Balansering av livsstil

Denna tjänst passar dig som vill förebygga ohälsa eller som upplever vissa obalanser. Du kanske har metabolt syndrom, prediabetes eller upplever stressrelaterad ohälsa.  I detta livsstilsprogram har vi fokus på våra viktigaste livsstilsfaktorer: kost, näring, rörelse, vila, sömn och relationer.

Detta livsstilsprogram kan du även gå tillsammans med din partner, din vän eller med några av dina arbetskamrater/vänner. Du kan även boka detta program för hela din personal. Denna livsstilskurs sträcker sig över ca ett halvår. Vi genomför en stor blodanalys i början och i slutet av kursen för att mäta förändring på de viktiga hälsomarkörerna. Vi träffas vid sex tillfällen. Du får:

  • Kunskap om viktiga livsstilsfaktorer
  • Stor Hälsoenkät
  • Min Hälsoplan
  • Livshjulet
  • Hälsohjulet
  • Kost- & Livsstilsdagbok
  • Kost och livsstilsprogram
  • Blodanalys av 43 hälsomarkörer inklusive läkarkommentar

Vid svårare stressrelaterad ohälsa eller långvarig ohälsa rekommenderar vi våra olika funktionsmedicinska utredningar.

Pris: Individuellt 14700kr exklusive blodanalyser 2 x 1995kr

Par 21750kr

Grupp 3-5 deltagare 29000kr

Företag:På offert