fbpx

Depression och dygnsrytm

by Bodil Leijonklo • 23 February, 2020

Vi människor har en inre klocka djupt inne i våra hjärnor som styr vår dygnsrytm. Att vår inre klocka ”går rätt” är viktigt för vårt välmående. Vår inre klocka styrs av bland annat ljus och mörker. Vår inre klocka går inte speciellt exakt om den inte hela tiden får hjälp att kalibreras – ställas rätt. […]


Depression och rörelse

by Bodil Leijonklo • 16 February, 2020

Depression går till viss del att påverka med vår livsstil. Vad är då en antidepressiv livsstil? Sammanfattningsvis kan man säga rörelse är en av de viktigaste ”medicinerna” vid depression. Rörelse hjälper vår hjärna att fungera bättre, det höjer vårt humör, minskar ångest, minskar stressresponsen, ger bättre sömn, stärker hjärtat, ökar metabolismen, bidrar till viktnedgång, ökar, […]


Depression och närande relationer

by Bodil Leijonklo • 9 February, 2020

Under evolutionen har vi människor levt i grupper på cirka 150 personer med nära kontakt och vi var ömsesidigt beroende av varandra för överlevnad. Idag lever allt fler ensamma. Sverige har den högsta andelen ensamhushåll i världen. Ibland är detta självvalt men ibland är ensamheten ofrivillig och då bidrar det till ohälsa. Många människor längtar […]


Depression och ohjälpsamma tankar

by Bodil Leijonklo • 2 February, 2020

Depression är kopplat till negativa tankar. En deprimerad person har negativ tilltro till sig själv, till omvärlden och till framtiden. En deprimerad person fastnar dessutom lätt i ältande. Ältande kan beskrivas som återkommande grubblerier utan att komma framåt. Vi ska i detta inlägg titta lite närmare på tankarnas roll vid depression och vad vi kan […]