fbpx

Förebygg utmattning!

by Bodil Leijonklo • 30 June, 2019

  Vi lever i en tid när den stressrelaterade ohälsan skjutit i höjden. För att utveckla en god fysisk och psykisk hälsa måste vi hitta sätt att minska på stressen genom att återhämta oss oftare och mer effektivt. I detta inlägg tänker jag belysa vad återhämtning kan vara och inspirera dig att hitta de former […]


Stress skapar ohälsa

by Bodil Leijonklo • 16 June, 2019

Stress påverkar varje område av våra liv. Stress påverkar vår fysiska och psykiska hälsa, vår upplevda livskvalité, vår sömn, våra relationer och hur bra våra hjärnor fungerar och hur bra vi blir på att utföra vårt arbete. Jag ska i följande inlägg ta upp några av de saker som kan vara viktiga att förstå när […]


Styr dina gener

by Bodil Leijonklo • 2 June, 2019

Genanalyser är ett fantastiskt verktyg när det kommer till att individualisera hälsoinsatser. Kunskap om vår genetik ger oss makt att genom vår livsstil “tysta” gener som annars i kombination med en ohälsosam livsstil kan skapa ohälsa. Jag har varit på utbildning i genetisk testning, denna gång relaterat till de viktigaste generna som påverkar vår hälsa, […]